PRAKTYCZNY KURS BIOLOGII SYNTETYCZNEJ I GENOMIKI

Po rewolucji komputerowej i internetowej, nadchodzi przełom biologiczny

Zapraszamy do wstępnych zapisów na praktyczny kurs biologii syntetycznej, genomiki i genetyki. Planowana jest możliwość prowadzenia własnych projektów i badań w laboratorium.

Formularz rekrutacyjny jest na dole strony

Interesujesz się nowymi technologiami i chcesz spróbować swoich sił w tworzeniu, modyfikowaniu nowych organizmów lub w badaniach kodu genetycznego RNA/DNA? Wiek nie jest istotny. Możesz mieć lat 15 czy 60.

Start zajęć planujemy na lato/jesień 2023. Rzeczywisty start zależeć będzie od skompletowania podstawowego wyposażenia laboratorium. Czyli, częściowo od pozyskania zewnętrznego finansowania. Stąd szczegóły zajęć podane zostaną w terminie późniejszym. Będziemy starali zapewnić codzienny dostęp do laboratorium i wsparcie merytoryczne.

Proponowane zajęcia to bardzo dobry wstęp do konkursów iGEM, zajmowania się nauką na światowym poziomie czy do pracy w przemyśle biotechnologicznym.


Kurs dotyczyć będzie zagadnień związanych z:


 • Biologią syntetyczną

 • Genomiką

 • Genetyką


wspartych:


 • Bioinformatyką

 • Sztuczną inteligencją


Przykładowe obszary wokół których będziemy się poruszać:


 • Bioprodukcja

 • Biosensing

 • Optogenetyka

 • Bioelektorochemia

 • Nanobio materiały

 • Medycyna personalna

 • Astrobiologia

 • Ksenobiologia


Ale, przede wszystkim, skupimy się na waszych badaniach, projektach i na praktyce laboratoryjnej.

Zajęcia prowadzone będą przez Krzysztofa Kurpieckiego, świeżo po semestralnym kursie biologii syntetycznej HTGAA 22 (kurs MIT Media Labs dla studentów MIT/Harvard i dla studentów globalnych, opisany w jednym z najczęściej cytowanych pism naukowych na świecie Nature: https://www.nature.com/articles/s41587-022-01601-x ).

Nad organizacją zajęć czuwać będzie Justyna Jaskólska – magister biologii, z wykształcenia również technik laboratoryjny analityki medycznej.

Początkowe zajęcia będą przeprowadzone z zastosowaniem gotowych zestawów edukacyjnych do edycji genów. Przeprowadzimy proste eksperymenty np. ze zmianą kodu genetycznego za pomocą usunięcia jednej pary zasad z DNA. Następne eksperymenty będą zależeć od pozyskanego sprzętu.

Czym jest biologia syntetyczna?

Jest to inżynieria pozwalająca nam projektować i budować małe organizmy potrafiące manipulować cząsteczkami w skali atomowej. Od strony praktycznej jest to ingerencja w kod genetyczny istniejącego organizmu lub, w przyszłości, tworzenie kodu i organizmów od podstaw. Dzięki biologii syntetycznej możemy opracowywać zespoły białek produkujących nowe lekarstwa, czy bakterie tworzące nowe substancje / wykonujące zaprogramowane zadania.

Czy trzeba coś wiedzieć o genomice czy biologii syntetycznej aby się zapisać?

Nie. Przed kursem dostaniesz informacje o tym jaką wiedzę, na poziomie podstawowym, należy sobie przyswoić. Zrobimy też, dla chętnych, zajęcia wprowadzające w podstawy tych zagadnień.

Czy wypełninie formularza zgłoszenia gwarantuje miejsce na zajęciach?

Mamy nadzieję że uda się zorganizować zajęcia dla wszystkich zainteresowanych. W przypadku ilości miejsc mniejszej niż liczba chętnych będziemy musieli wprowadzić dodatkowe kryteria.

Czy kurs będzie bezpłatny?

Postaramy się, żeby tak było. Zależne to będzie od ilości finansowania z zewnątrz. Nawet jeśli zajęcia będą płatne, dla osób ubogich nie będzie to barierą. Zapraszamy wszystkich.

Czy muszę znać angielski?

Nie. Jeśli będziesz zainteresowany/a rozwojem w tej dziedzinie to po prostu się tego języka nauczysz.

Uczestnicy poniżej lat 18

Na uczestnictwo w zajęciach muszą wyrazić zgodę opiekunowie/rodzice.

Czy będziemy zajmować się niebezpiecznymi bakteriami i wirusami?

Nie. Na początkowym etapie nie będziemy mieli profesjonalnego laboratorium, aby przeprowadzać takie badania i eksperymenty. Na początku będziemy zajmować się pracami na organizmach z pierwszej grupy ryzyka. np.: E. coli , S. cerevisiae , Lactobacillus, Bacillus subtilis. Za kilka lat, przy posiadaniu odpowiednich pomieszczeń, być może będziemy zajmować się organizmami z drugiej grupy ryzyka jak: Streptococcus sp., wirus opryszczki czy komórki ssaków. Grupami 3 i 4 nie będziemy się zajmować. Podobnie jak w przypadku konkursów iGEM

(https://2021.igem.org/Safety/Risk_Groups )

Gdzie będą odbywać się zajęcia.

Najbardziej prawdopodobna lokalizacja początkowych zajęć to Iława i okolice. Nie wykluczamy takich lokalizacji jak Ostróda, Lubawa czy Nowe Miasto, a w przyszłości innych lokalizacji w Polsce

Dlaczego?

Gdy w roku 1985 zaczęło wychodzić w Polsce pierwsze czasopismo informatyczne – Bajtek, czytałem go jak wielu młodych ludzi, nie mając szansy na dostęp do komputera. Choć już wtedy było jasne że informatyka jest przyszłością. Siedząc w szkole zastanawiałem się dlaczego nie uczymy się np. o edytorach tekstów. Pierwsza pracownia komputerowa pojawiła się w niej 16 lat później... Podobny poziom zacofania w Polsce mieliśmy pod względem robotyki, sztucznej inteligencji i właściwie wszystkiego. Młodzi ludzie nie mają szansy, podczas wielu lat edukacji, stykać się z nowoczesną technologią, która może przydać im się, gdy dorosną. Dlaczego? To dłuższy temat. Ale taką szansę mogą dać młodzieży czy dorosłym jedynie organizacje niezależne i pasjonaci. Co też chcemy zrobić. Być może uda się zmienić także paradygmat edukacji. Z uczenia pamięciowego, na praktyczne. Wiedza jest obecnie wszędzie, brakuje jedynie narzędzi do uprawiania nauki i poznawania technologii.

Zapraszam,

Krzysztof Kurpiecki


Informacje dodatkowe o biotechu, biologii syntetycznej i edukacji:

Na jaki sprzęt do laboratorium biologii syntetycznej obecnie zbieramy:

https://www.instytut.ilawa.pl/synbio_lab


Dlaczego biotech w naszym regionie i czemu nie możemy zmarnować tej szansy:

https://kurpiecki.blogspot.com/2022/09/biotech-w-iawie-i-na-swiecie-czyli-jak.html


Z Iławy, Lubawy czy Ostródy możesz studiować na najlepszych uniwersytetach świata. Na przykładzie:

https://youtu.be/vvP8tVVgk8A


Informacje dotyczące genomiki:

https://www.genomik.pl