Lasy

Prowadzimy najpopularniejszy w regionie fanpage o lasach: Leśny Przewodnik. Iława i okolice Jezioraka:  https://www.facebook.com/Ilawski 

stąd mamy kilka propozycji dotyczących lasów bardziej przyjaznym zwierzętom i ludziom. Poniżej znajdziecie:Nasze propozycje do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Susz na lata 2025-2034 i późniejsze

Celem tego projektu jest danie swobodnej możliwości rozwoju roślinom i zwierzętom, a turystom i mieszkańcom przebywania w naturalnym lesie, a nie na plantacji.

Nasze propozycje to:Las w obecnym kształcie jest plantacją drzew i hodowlą zwierząt do odstrzału. Drzewa i zwierzęta na które się poluje to mniej niż 1% organizmów w lesie. Nawet w publikacjach LP szacuje się ilość gatunków w lasach na 36 tys. ( https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/publikacje/do-poczytania/las-tetniacy-zyciem-1/las_tetniacy_zyciem.pdf ) a drzewa i zwierzęta handlowe to może kilkadziesiąt gatunków. Stąd też zamiast cyklicznego niszczenia typową wycinką milionów osobników zwierząt, na skutek usunięcia ochrony przed słońcem, proponuję wprowadzenie obszarów ochronnych gdzie organizmy będą się swobodnie rozwijać przez stulecia.

Drugą funkcją zakazu wycinek w oznaczonych miejscach jest danie mieszkańcom i turystom możliwość kontaktu z prawdziwym lasem (za kilkaset lat) zamiast odwiedzania plantacji. Jeśli ktoś nie chodzi do lasu i tego nie widzi wystarczy spojrzeć na zdjęcia satelitarne.

Tak więc proponujemy aby zapewnić mieszkańcom możliwość przejścia czy przejechania na rowerze, naszych lasów od Kamieńca do Siemian, od Przezmarku do Iławy. Przez kilkadziesiąt lat bez natykania się na nowe wycinki, a za kilkaset lat po prawie naturalnym lesie.

W tym celu nasza propozycja to zakaz wycinek do 200m przy zbiornikach wodnych, które są atrakcyjne zarówno dla roślin, zwierząt, połączenie tych zbiorników ciągami w których jest zakaz wycinek, tak aby ludzie mogli odwiedzić las bez ciągłego natykania się na wycinki i plantacje. To miejsca zaznaczone na czerwono. Aby nie ograniczać ludzi do wąskich pasów, proponujemy też większy obszar bez wycinek w pobliżu Siemian – miejscowości turystycznej i terenów odpoczynku wielu mieszkańców. Teren ten zaznaczono na fioletowo.

W kolejnych PULach proponujemy poszerzyć te obszary o tereny zaznaczone na żółto. Tak aby zwierzęta i ludzie miały już wyznaczone rozsądne wymiarowo miejsca w których wszyscy będą mogli czuć się naturalnie i swobodnie. 

Aby łatwiej zrealizować to zadanie proponujemy ustanowienie w lasach wokół Jezioraka Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP). Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 100 osób. 

Co oferujemy aby pomóc w realizacji tego projektu. 

Od kilku dni RDPL w Gdańsku nie ma popularnego certyfikatu. Zrezygnował z niego. I dobrze bo dotyczył on szczegółów gospodarki leśnej, a nie naturalnego lasu. Klienci na szczęście zdają sobie coraz lepiej sprawę że las to nie tylko pozyskiwania materiału ale i dom zwierząt i miejsce wypoczynku dla ludzi. Dlatego, przy wdrożeniu tego projektu, lub podobnego równie przyjaznego dla ludzi i zwierząt, proponujemy nasz certyfikat, odpowiedzialnego, społecznego zarządzania lasami, o którym będziemy informować firmy handlujące drewnem i klientów końcowych. Dzięki temu materiał z naszych lasów może zyskać na wartości.

Sam pracowałem zarówno w największej europejskiej fabryce mebli jak i dla jednego z największych odbiorców drewna na świecie i dla wielu innych w branży, dzięki czemu łatwiej będzie nam rozpropagować ten certyfikat. Nazywa się PATH -  Plants & Animals Together with Humans , założenia certyfikatu dostępne są pod tutaj: PATH 

W ramach LKP można szerzej rozwinąć leśny pion badawczo-rozwojowy (Research & Developement), w którym możemy rozpocząć pracę nad zamiennikami drewna przy produkcji mebli.  Na przykład inspirując się hodowlą komórek roślinnych na rusztowaniach wydrukowanych za pomocą bioprintingu 3D. Dzięki czemu otrzymuje się strukturę roślinną o dowolnym kształcie. ( https://news.mit.edu/2022/lab-timber-wood-0525

Proponujemy również położenie nacisku na genetykę, np. przy współpracy z projektowanym przez nas laboratorium biologii syntetycznej w Iławie, gdzie będziemy mogli badać sposoby ochrony leśnej bioróżnorodności, produkcji komercyjnych roślin o zmienionych funkcjach (np. zwiększenie przerobu CO2, oczyszczanie powietrza z toksyn, itp.)  o czy możliwości zapisywania danych w DNA roślin, tworząc tzw. lasy danych. 

To, wraz z możliwością rozwoju np.: zdrowotnej turystyki leśnej, wzorowanej na przykładach japońskich, da naszym lasom możliwość transformacji z gospodarki materiałowej do biznesu o wysokiej technologii, wyspecjalizowanych usług i wysokiej wartości społecznej.

Przy następnym PUL będzie można już ubiegać się o status rezerwatu biosfery UNESCO.

Rezerwaty biosfery to:

Poniżej propozycja szkicowa obszarów bez wycinek. W mniejszym i większym kontraście. Podobne rozwiązana zaproponujemy przy pracach PUL w Nadleśnictwie Iława. Co, przy granicy nadleśnictw, zostało to już częściowo zaznaczone. Prace dla PUL Iława zaczynają się w roku 2025

Powiedz  nam, które części lasów powinny służyć rekreacji, a które naturalnemu życiu zwierząt i roślin. Przyślij swoje propozycje.

Zapraszamy do współpracy przy naszym projekcie. Dzięki niemu zwierzęta i rośliny dostaną swoją przestrzeń do życia bez ustawicznego naruszania jej przez człowieka. A ludzie otrzymają przyjemniejszy las, w którym milej będzie wypoczywać, medytować czy po prostu spacerować.

Jak to zrobimy? Działamy w celu wyłączenia części lasu z działalności gospodarczej. Co prawda ten temat przewija się też w polityce ale my zadbamy aby takie zmiany stały się realne i nie zostały jedynie na papierze. Uzyskamy to przez stworzenie i promocję naszego lokalnego certyfikatu. 

Stąd apel do osób, które rozumieją ważność bioróżnorodności czyli tego że w lesie ważne są nie tylko duże zwierzęta i drzewa ale i np. populacje owadów czy niepozorne rośliny.

Zapraszamy do dyskusji o tym, które miejsca w naszej okolicy wyłączyć z wycinek. Prosimy o propozycje. To już teraz. A mamy nadzieję że uda się stworzyć w naszym regionie Leśne Kompleksy Promocyjne dzięki czemu we współpracę zaangażują się naukowcy.

Zwracamy się także z pytaniem do mieszkańców i osób zainteresowanych poszerzeniem oferty turystycznej regionu. Które części lasu powinniśmy chronić przed zmianami krajobrazu – wycinkami, betonowymi mostkami, wysypywaniem na leśne drogi gruzu budowlanego, płotkami? Szczególnie mamy tu na uwadze miejsca najchętniej odwiedzane przez okolicznych mieszkańców i przyjezdnych.

Nasze wstępne propozycje, odnoszące się jedynie do wycinka lasów wokół Iławy i Jezioraka, znajdą Państwo na mapie. Zaznaczyliśmy tam propozycję lasów często odwiedzanych przez ludzi – które powinny pełnić funkcję społeczną. Zaznaczyliśmy też miejsca w których powinno dać się naturze spokój od wycinek. To jedynie wstępny szkic rozpoczynający dyskusję. Prosimy o propozycje dotyczące miejsc w lasach wokół całego Jezioraka. A nawet między Prabutami i Ostródą. Wiemy że każdy hektar to miliony złotych dla tych którzy patrzą na las od strony produkcyjnej i czasem nie będzie łatwo dojść do kompromisu. Dlatego też wzięliśmy pod uwagę zarówno kalendarz wyborczy jak i kalendarz obowiązywania projektów urządzania lasów, dzięki czemu, mamy nadzieję że nasze działania okażą się skuteczne. Ogólny terminarz naszych działań znajduje się poniżej.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji i do współpracy. A my postaramy się, w ciągu nadchodzących lat, zaangażować jak najwięcej osób do współdziałania i poparcia działań proekologicznych i prospołecznych.

Dzięki certyfikacji lasów będziemy mogli wpływać na kupujących drewno i wyroby końcowe tak aby wybierali jedynie produkty których tworzenie nie naruszyło interesów lokalnych społeczności. Być może uda się też pomóc w promocji tego rodzaju myślenia wśród klientów na całym świecie. 

Które lasy powinniśmy wyłączyć z wycinek? Nasze propozycje poniżej. Jaka jest Twoja opinia? Napisz do nas! Na mapie lasy w Nadleśnictwie Iława.

KOMPLEKS RELAKSACYJNY WYSPA-KAMIONKA. Szkic.

Z uwagi na trzy istniejące parkingi i to, że to tereny wykorzystywane już do relaksu przez mieszkańców Iławy, pomysł sam się narzuca.

To proste oznaczenie nowych ścieżek w lesie i dobudowanie przejść między tymi parkingami. No i kładka na wyspę. Niewiele więcej tam trzeba aby zachęcić mieszkańców do odwiedzin. Oczywiście to miejsce ma być także dostępne dla seniorów i niepełnosprawnych. Parking dla autobusu dowożącego jest.

LAS MIEJSKI – ZA PODLEŚNYM. Szkic.

Mają państwo inne propozycje, to prosimy o podesłanie na adres: las.planeta@gmail.com

Podstawą lasku rekreacyjnego będą dobrze oznaczone trasy i ścieżki, wraz z monitoringiem (na części obszaru). W tym ścieżki specjalnie dostosowane dla starszych seniorów i niepełnosprawnych. Z infrastrukturą alarmową. Po to aby zachęcić do korzystania z lasu jak największą część mieszkańców Iławy. Do tego będzie potrzebny też transport autobusowy. Oczywiście ławki, hamaki, zadaszenia, toalety w różnych punktach. 

1. Wejście

Przy wejściu wypożyczalnia rowerów, toaleta, itp. Mała infrastruktura piknikowa. Maszyny vendingowe, szybki dowóz jedzenia na pikniki. Parkingu nie robimy, jest 200 metrów dalej na podleśnym. Jedynie będzie miejsce do wjazdu dla niepełnosprawnych i autobusu. Sezonowa jazda konna.

2. Strzelnica - normalne funkcje: strzelanie z broni maszynowej, sztucerów, kusz, wiatrówek, proc, itp. Rzucanie nożami, siekierami. Letnie centrum sportów walki. Kilka urządzeń workout/fitness - drążki, liny. Wypożyczalnia laser tagów (laserowy paintball). Warsztaty obsługi piły, może rzeźba.

3. Stare strzelnice, hangary - pole do laserowego paintballa

4. Górki za strzelnicami - park linowy, urządzenia workout/fitness 

5. Leśny plac zabaw dla dzieci.

6. Strefa nocowania. Miejsce na ognisko. Labirynt wśród sosen.

7. Punkt widokowo-piknikowy. Dzienny. Bez ogniska. 

Część terenu będzie niemonitorowana. Dla tych, którzy lasu się nie boją i chcą mieć jednocześnie trochę infrastruktury i intymności. Może uda się załatwić bryczkę do przejażdżek. Zimą kuligi.

Projekt wykorzystuje funkcje które ten las już częściowo spełnia + naturalne wykorzystanie terenu więc nie będą potrzebne tu jakieś wielkie fundusze.  

STREFA RELAKSACYJNA - CZYSTE/MIAŁKIE/KOCIOŁEK/BRZOZY

To teren między Smolnikami a lokomotywownią na ul. Wojska Polskiego. Właściwie wystarczy oznaczyć trasy i zakończyć tu wycinki wokół jezior. Autobus dojeżdża niedaleko lokomotywowni, od strony Smolnik mamy pociągi. Więc może być to być jeszcze lepsze miejsce relaksu dla mieszkańców.

ŚCIEŻKI HAWKINGA

Ścieżki Hawkinga to pomysł polegający na umożliwieniu ludziom niepełnosprawnym i mniej mobilnym seniorom, dostępu do lasów na własną rękę. Z uwagi na stan dróg, do lasu nie można wjechać zwykłym wózkiem. A można zapewnić możliwość wypożyczenia elektrycznego wózka terenowego, który może poruszać się także po leśnych drogach.  Ścieżki Hawkinga to miejsca gdzie będzie można wypożyczyć taki wózek i pojeździć nim po okolicy. 


przykładowy wózek terenowy

Najlepiej gdyby te przejazdy odbywały się wśród lasów rekreacyjnych. Czyli np. po proponowanych Laskach Miejskich w Iławie. W lasach gospodarczych, a takie są obecnie wszystkie lasy wokół Iławy, jeździć będzie ciężej bo drogi poryte są koleinami po maszynach leśnych.

To świetne rozwiązanie zarówno dla mniej sprawnych ruchowo mieszkańców Iławy jak i turystów, którzy otrzymają możliwości jakich nie mają nigdzie indziej.

Tego rodzaju usługa to innowacja na skale globalną. W samej Polsce pozwoli na dostęp do lasów setkom tysięcy ludzi, którzy dotąd nie mieli takiej możliwości. Dzięki właściwościom terapeutycznym lasów, wpłynie to korzystnie na ich zdrowie, a w konsekwencji zmniejszy koszty opieki zdrowotnej.  To rozwiązanie dla 99% niepełnosprawnych, których nie stać jest na kupienie sobie prywatnie takiego wózka.

W praktyce zaczniemy od dowożenia wózka do lasu na życzenie klienta, ale docelowo będą to stacje w których wózki będę po prostu czekały na użytkownika. Wraz z systemem, który umożliwi łatwe przesiadanie się z samochodu/taksówki/autobusu, na wózek.

Nazwa projektu wywodzi się oczywiście od słynnego fizyka, specjalisty od czarnych dziur, który też poruszał się na wózku inwalidzkim. Pomysł to ekonomiczna odpowiedź na fakt, że będzie bardzo ciężko o dostosowanie lasów rekreacyjnych do niepełnosprawnych, przy pomocy budowy utwardzonych ścieżek. Chodzi oczywiście o koszty ich budowy, na co finanse mogą się nie znaleźć. Wózki terenowe wydają się być rozwiązaniem znaczne tańszym.

REZERWAT BIOSFERY

Obok stworzenia Leśnych Kompleksów Promocyjnych warto popracować nad stworzeniem w naszych lasach i okolicach, rezerwatu biosfery wpisanego na listę UNESCO. To pomysł nie tylko na ochronę o przyrody ale i na rozwój ekonomiczny oparty na badaniach i rozwoju, a nie ma eksploatacji prostych zasobów i taniej siły roboczej. Jeżeli nie będziemy sami o to zabiegać, to możemy mieć w przyszłości kłopoty.

Rezerwaty biosfery to:

- to rozwój bioróżnorodności,

- zachowanie różnorodności kulturalnej,

- postęp ekonomiczny, nie naruszający zasobów naturalnych,

- rozwój społeczności poprzez badania, edukację i trening.


 Więcej o rezerwatach biosfery na stronie UNESCO: https://en.unesco.org/biosphere/about

Poniżej szkicowa mapa drogowa naszych działań.

Nasze projekty możecie śledzić również w regionalnych mediach. W reakcjach na nie otrzymaliśmy bardzo duże poparcie społeczne, za które dziękujemy. Miejmy nadzieję że to pomoże w realizacji pomysłów korzystnych dla natury, mieszkańców i turystów.

Wiecie że mieszkańcy Iławy i okolic są wśród tych Polaków, którzy mają najdalej do jakiegokolwiek parku narodowego?

Na mapie zaznaczono odległość mieszkańców od najbliższego parku narodowego. Czerwony kolor to obszar skąd mieszkańcy mają najdalej do jakiegokolwiek parku. Białą obwódką zaznaczone tereny lasów w okolicy Iława - Ostróda. To chyba idealne miejsce na kolejny park narodowy. Zwłaszcza że wokół są same lasy gospodarcze. Na razie proponujemy Leśne Kompleksy Promocyjne ale, jak to widać na mapie, można byłoby pomyśleć nad zrobieniem parku narodowego w rejonie Iława - Zalewo-Ostróda. A przynajmniej nad zapytaniem mieszkańców co sądzą na temat takiej możliwości.