REGULAMIN / RODO


Regulamin gry terenowej "LAS ZAGADKAS 4”


1. Gra "LAS ZAGADKAS 4" (dalej zwana grą) jest grą terenową o charakterze przyrodniczym, skierowaną głównie do dzieci i towarzyszących im opiekunów. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu biologii.

2. Organizatorem gry jest stowarzyszenie „Iławski Instytut Idei”. Wspomaga nas: inicjatywa LEŚNY PRZEWODNIK Iława i okolice Jezioraka.

3. Gra odbywa się na terenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Iławki od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Kościuszki (Wyspa Młyńska).

4. Gra odbywa się w trakcie imprezy pn. "Noc Biologów” w dniach 13/14 stycznia 2024 roku od godz. 16:00 13. stycznia do godz. 18:00 14. stycznia.

5. Udział w grze jest bezpłatny.

6. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

7. Zasady gry:

a. Na terenie ścieżki w Iławie umieszczono karty (6 sztuk) z kodami QR - odnośnikami do stron internetowych z zadaniami do rozwiązania – karty zostaną przywiązane sznurkiem do lamp/tablic na terenie traktu pieszo-rowerowego. Zadania zostaną usunięte przez Organizatora najpóźniej do godz. 19.00 14. stycznia 2024 roku.

b. Celem gry jest odnalezienie wszystkich punktów z zadaniami, ich zeskanowanie, odczytanie, rozwiązanie i przesłanie rozwiązania na wskazany adres e-mail: instytutidei@gmail.com. W każdym z punktów umieszczona jest karta z QR kodem, prowadzącym poprzez urządzenie mobilne do zadania on-line. Uczestnicy rozwiążą zadania według instrukcji oraz podadzą hasło, które powstanie z liter – rozwiązań w każdym z punktów: 1 punkt = 1 litera. Za prawidłowe rozwiązanie uważa się przesłanie prawidłowego hasła składającego się z 6 liter, zdjęcia selfie opiekuna z dzieckiem w jednym z punktów z zadaniami oraz imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do odbioru nagrody na adres e-mail: instytutidei@gmail.com. Adresy e-mail uczestników pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora i nie będą publikowane oraz wykorzystywane do działań komercyjnych, ani przekazywane innym podmiotom (z wyjątkiem listy nagrodzonych do dyspozycji Informacji Turystycznej w Iławie) – po zakończeniu gry i odebraniu nagród przez uczestników zostaną one usunięte z bazy danych Organizatora. Każdy z uczestników biorąc udział w grze wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć z własnym wizerunkiem na profilu FB organizatora oraz na stronie internetowej organizatora – wyłącznie w celu promocji gry terenowej po wydarzeniu. Nagrody – osoby wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie w mailu zwrotnym najpóźniej 14 stycznia do godz. 22.00. Nagrody będzie można odbierać już od godz. 8.00 do godz. 16.00 w dniach 15-19 stycznia 2024 roku w Informacji Turystyczne w Iławie (budynek ratusza).

8. Nie obowiązują limity wieku dla graczy.

9. W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny.

10. Grę odbywa się pieszo.

11. Grę można rozpocząć w dowolnej chwili od godz. 16.00 w dniu 13 stycznia 2024 do godz. 18.00 w dniu 14 stycznia 2023 (rozwiązanie musi dotrzeć do Organizatora do godz. 19.00 w dniu 14 stycznia 2024 roku). Ostateczna data i godzina otrzymania wiadomości do ewentualnego wglądu na skrzynce Organizatora (wydruk) – Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy z wysłaniem wiadomości e-mail.

12. Nagrody: niezależnie od ilości graczy w drużynie, wygrać można tylko jeden pakiet gadżetów. Pierwsze 50 osób/drużyn (25 w sobotę 13.01.2024 i 25 w niedzielę 14.01.2024), które prześlą odpowiedź ze swojego adresu mailowego - otrzyma 1 pakiet z nagrodami, czyli jedna odpowiedź z danego adresu e-mail upoważnia do odbioru 1 pakietu – bez względu na ilość wysłanych wiadomości z jednego adresu. Wszelkie wątpliwości i protesty w związku z przebiegiem gry powinny być zgłaszane do Organizatora niezwłocznie na numer telefonu: 881-140-840 w czasie trwania gry.

13. Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.

14. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie czy dzieci, będące pod ich opieką w trakcie gry innym graczom, uczestnikom gry, ich mieniu oraz mieniu Organizatora.

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

16. Gracze zobowiązani są do korzystania z kart z QR-kodami udostępnionych na czas gry w sposób odpowiedzialny i zgodny z ich przeznaczeniem oraz zachowania uczciwości i zasad fair play w stosunku do innych graczy.

17. Decyzje komisji oceniającej odpowiedzi są nieodwołalne.

18. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.

19. Informacje o zasadach gry, regulaminie oraz zasadach RODO można uzyskać na stronie instytut.ilawa.pl

20. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują.


RODO – Klauzula Informacyjna


Informujemy, że: